O autorze

Krótka charakterystyka


Krzysztof Billewicz jest doktorem nauk technicznych – praktykiem. Od 2014 r. jest członkiem: IEEE Senior Member (USA). Jest autorem licznym publikacjom drukowanym w prestiżowych czasopismach dedykowanych dla sektora elektroenergetycznego.
W 2014 roku był członkiem Rady Programowej XX Konferencji Naukowo-Technicznej Rynek Ciepła w Nałęczowie.
Krzysztof Billewicz od 2015 roku jest członkiem Rady Naukowej czasopisma "Energetyka" (Problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej), wydawanego przez SEP.

Edukacja

W 2000 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej na specjalności „Przyrządy i Systemy Pomiarowe” otrzymując dyplom magistra inżyniera. W 2007 roku obronił rozprawę doktorską pt. Probabilistyczna metoda wykrywania miejsc kradzieży energii w sieciach niskich napięć.

Praca

Dr inż. Krzysztof Billewicz jest adiunktem w Katedrze Informatyki Politechniki Wrocławskiej. Wcześniej pracował 8 lat w Katedrze Energoelektryki PWr, 6 lat w firmie WINUEL SA Grupa Sygnity oraz 3 lata w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych.