NaukowiecSzkolenie W budowieDorobekKontakt

Start
Naukowiec
Szkolenie
W budowie
Dorobek
Kontakt

Wykaz publikacji naukowych

 
Lp tekst Tytuł publikacji Czasopismo Nr Str.
1.   Wykrywanie nielegalnego poboru na podstawie odczytów z liczników energii elektrycznej odbiorców indywidualnych
(Elastyczność popytu na rynku energii elektrycznej)
Energetyka (606) 12/2004 788-799
2. Analityczne metody wykrywania kradzieży energii elektrycznej Energetyka, CIRE.pl (620) 2/2006 124-129
3.   Wykrywanie kradzieży prądu przez odbiorców indywidualnych za pomocą systemów AMR Przegląd energetyczny 1/2006 22-25
4.   Kradzież energii za pomocą magnesu neodymowego i jej wykrywanie Przegląd elektrotechniczny
(Electrical Review)
6/2006 82-85
5.   Funkcje wyliczające straty w sieciach nN jako funkcje zmiennych losowych Przegląd elektrotechniczny
(Electrical Review)
12/2006 24-30
6.   Nielegalny pobór energii elektrycznej
(Opis procederu)
Wiadomości elektrotechniczne 5/2007 18-20
- Rozprawa Doktorska      
7. System automatycznego odczytu liczników energii elektrycznej AMR Pomiary Automatyka Robotyka 7-8/2007 6-9
8.   Czy są szanse na dynamiczne taryfy? Przegląd energetyczny 3/2007 18-19
9.   Nielegalny pobór energii elektrycznej
(Kontrowersyjne przypadki nielegalnego poboru energii elektrycznej)
Przegląd techniczny 20/2007 14-15
10. Proces wykrywania nielegalnego poboru energii Pomiary Automatyka Robotyka 11/2007 48-50
11.   Straty energii elektrycznej na nN Wiadomości elektrotechniczne 12/2007 33-36
12.   Systemy AMR – polskie problemy Przegląd elektrotechniczny
(Electrical Review)
12/2007 92-95
13.   Podstawowe zapisy w aktach prawnych dotyczące bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej Wiadomości elektrotechniczne 1/2008 39-41
14.   Systemy informatyczne w elektroenergetyce Przegląd techniczny 8/2008 24-25
15.   Test normalności rozkładu wartości poboru energii Przegląd elektrotechniczny
(Electrical Review)
4/2008 78-79
16.   Problemy podczas wyznaczania różnicy bilansowej Wiadomości elektrotechniczne 6/2008 32-33
17.   Probabilistyczna metoda wykrywania miejsc kradzieży energii w sieciach nN Przegląd elektrotechniczny
(Electrical Review)
7/2008 43-48
18. Przyczyny i możliwe skutki wzrostu cen energii elektrycznej Energetyka, CIRE.pl 7/2008 410-412
19. Straty w sieciach nN – analiza przypadków Pomiary Automatyka Robotyka 7-8/2008 5-9
20.   Parametry jakościowe energii elektrycznej Wiadomości elektrotechniczne 11/2008 44-48
21.   Dodatkowe sposoby pozyskania pieniędzy od odbiorców energii elektrycznej Energetyka Cieplna i Zawodowa 4/2009 78-80
22. Zmiany w przemysłowych systemach pomiarowych w energetyce Pomiary Automatyka Robotyka 9/2009 6-8
23.   Mechanizmy powstawania strat energii elektrycznej w transformatorach Wiadomości elektrotechniczne 9/2009 22-26
24.   Smart metering – polskie realia Energetyka Cieplna i Zawodowa 6/2010 60-64
25.   Problemy z rozliczaniem odbiorców indywidualnych Wiadomości elektrotechniczne 7/2010 20-21
26. Dylemat: zdalny odczyt liczników czy profile standardowe Pomiary Automatyka Robotyka 7-8/2010 8-11
27.   Problemy podczas rozliczania energii zużywanej przez lokomotywy Wiadomości elektrotechniczne 12/2010 27
28.   Perspektywy wdrożenia smart meteringu w Polsce Wiadomości elektrotechniczne 1/2011 24-29
29.   Niedoprecyzowania zapisów w IRiESD Wiadomości elektrotechniczne 1/2011 14-15
30.   Problemy przygotowania danych pomiarowych Rynek energii,
Konferencja ZET'2011
1(92)/2011 115-122
31. Smart metering, a sterowanie popytem Energetyka, CIRE.pl 2-3/2011 148-150
32. Problematyka bezpieczeństwa informatycznego w inteligentnych sieciach Konferencja APE'11, Tom II; CIRE.pl 2011 115-120
33.   Problemy substytucji danych w rozliczaniu zużycia energii Wiadomości elektrotechniczne 7/2011 7-8
34.   Dylematy podczas dokonywania wyboru dostawcy rozwiązania smart metering Pomiary Automatyka Robotyka 7-8/2011 20-24
35.   Perspektywy i problemy wdrożenia smart meteringu w Polsce Wiadomości elektrotechniczne 8/2011 31-34
36.   Nowe wyzwania w zakresie zapewnienia niezawodności zasilania Służby Utrzymania Ruchu 5(31)/2011 54-59
37.  
Książka: Smart metering, inteligentny system pomiarowy, ISBN 978-83-01-16809-4
Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2011, 288 str.
38.   Smart metering, a ochrona przed przeciążeniem Przegląd elektrotechniczny (Electrical Review) 1b/2012 217-218
39.   Smart Metering. Systemy zarządzania energią elektryczną Informator Instalacyjny-murator 2012 2012 305-308
40.   Liczniki przedpłatowe a zmiana sprzedawcy Wiadomości elektrotechniczne 4/2012 32-33
41.   Net Metering Przegląd elektrotechniczny (Electrical Review) 6/2012 225-227
42.   Substytucyjny pomysł na korupcję Wiadomości elektrotechniczne 6/2012 19-20
43.   Jaka powinna być polska droga do inteligentnych sieci Computerworld 18/969
12.czerwca 2012
19-20
44. Load management via AMI and risk of overloading the power system Prace naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, Seria: Studia i Materiały; Zagadnienia maszyn, napędów i pomiarów elektrycznych Tom 2, Wrocław 2012 384-388
45. Bezpieczeństwo cyfrowe zaawansowanej infrastruktury pomiarowej Konferencja ZET'2012
Rynek energii, CIRE.pl

3(100)/2012

33-38
46. TEKST Nowe wyzwania sektora elektroenergetycznego w zakresie ochrony środowiska Wiadomości elektrotechniczne, CIRE.pl 8/2012 11-15
47. Skuteczność DSR - między bodźcem a reakcją Przegląd elektrotechniczny (Electrical Review)
CIRE.pl
9a/2012 308-314
48. Energetyka Inteligentne sieci elektroenergetyczne – zagadnienia bezpieczeństwa cyfrowego Konferencja Busko'2012
miesięcznik SEP "INPE"
154-155/2012 26-41
49.   Trendy i perspektywiczne kierunki rozwoju inteligentnych systemów pomiarowych VIII Konferencja OPE'2012 - materiały konferencyjne
Wiadomości elektrotechniczne
4.10.2012 r.
5/2013
143-152
39-43
50.   Kto jest właścicielem danych pomiarowych? Wiadomości elektrotechniczne 11/2012 14-15
51.   Perspektywy rozwoju inteligentnych systemów pomiarowych Pomiary Automatyka Kontrola 1/2013 79-85
52.   Doświadczenia wykorzystania technologii cloud computing w systemie AMR Pomiary Automatyka Kontrola 1/2013 73-78
53. Energetyka An alternative view at energy efficiency Konferencja ZET'2013
Rynek Energii
CIRE.pl

2/2013
116-122
54. Energetyka Etyczna strona wdrażania inteligentnych sieci Konferencja REE'2013
Rynek Energii. Zeszyt tematyczny
Energetyka
CIRE.pl

1/2013
5/2013

41-46
429-433
55. Energetyka Wyświetlacz domowy IHD – przegląd doświadczeń z projektów badawczych Konferencja APE'2013
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

33/3013

99-102
56. Bezpieczeństwo cyfrowe – czy pierwsze przyczółki obrony mogą zostać łatwo zdobyte? Energetyka

CIRE.pl
7/2013

547-549

57.   Experiences from a pilot implementation of a gas metering system Rynek energii
Konferencja: Rynek Gazu 2013
4(107)/2013 97-101
58. Wpływ wdrażania rozwiązań inteligentnych sieci elektroenergetycznych na rynek ciepła Rynek energii
Konferencja: Rynek Ciepła 2013; CIRE.pl
6(109)/2013 50-56
59. Mikrogeneracja – aspekty różne, nieuwzględnione w polskiej legislacji Konferencja ZET 2014
Rynek Energii; CIRE.pl
3/2014  
60.   Proposals for two new features for smart meters International Journal on Information Technology (I.RE.I.T.) 2014, vol 2 n°1 8-15
61.   Experiences from pilot implementation of AMI systems in Poland International Journal on Information Technology (I.RE.I.T.) 2014, vol 2 n°1 1-7
62. Problem nieznanych granic infrastruktur krytycznych Konferencja REE 2014
Rynek Energii. Zeszyt tematyczny; CIRE.pl
rozdział w monografii - w druku
1/2014 113-118
63.   Możliwości wykorzystania mgły obliczeniowej dla inteligentnego opomiarowania Konferencja Rynek Gazu 2014
2014  
64. Ochrona danych osobowych – teoria i fikcja Wiadomości elektrotechniczne 7/2014 12-15
65.   Sytuacja obecna i perspektywy rozwoju Smart Meteringu w Polsce Murator. Sektor Elektroenergetyczny 2014
  18-22
69. In-Home Display – a Review of Experiences from Research Projects Acta energetica 4/2014 43-49
70.
Marta R. Jabłońska
Simona Jursová
Comparative analysis of consumer behavior In electricity usage in households and workplaces Rynek energii 1/2015 114-118
71.  
Książka: Smart grids, Inteligentne sieci elektroenergetyczne,
część I: ISBN 978-83-935366-5-8, 480 str.,
część II: ISBN 978-83-935366-6-5, 488 str.

Książki nie są dostępne w sprzedaży detalicznej
IMD Anna Korba Radom 2015 980 str.
72. Zaćmienie słońca a generacja fotowoltaiczna Energetyka 7(733)/2015 491-492
73.   The use of cloud computing in AMI system architecture Konferencja: Modern Electric Power Systems, MEPS '15:
July 06-09, 2015, Wrocław, Poland.
   
74. Marta R. Jabłońska
Simona Jursová
A split personality? – differences in people's behavior in the field of energy conservation at home and in the workplace Rynek energii 5/2015 119-123
75.   Smart meters and under-frequency load shedding Journal of Energy and Power Engineering 10/2015 119-123
76.   Koncepcja tragedii wspólnego pastwiska a ograniczenia dostaw energii elektrycznej Energetyka 1/2016 36-40
77. Marta R. Jabłońska, Simona Jursová, Silvie Brožová, Pustĕjovská Pavlína Possibilities of decrease in consumption at households and in the workplaces Rozdział w monografii: Inżynieria produkcji: wybrane aspekty zintegrowanych systemów zarządzania produkcją: praca zbiorowa / red. nauk. Zbigniew Skuza, Cezary Kolmasiak, Częstochowa, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej 2015 88-98
78. Marta R. Jabłońska
Simona Jursová
Dualism in approach to protecting personal data Rynek energii 2/2016 103-107
79.   Possibility of Internet of things technology implementation in smart power grids Energetyka 5/2016 264-270
80. Celowe postarzanie produktów a niezawodne działanie infrastruktury krytycznej Energetyka 10/2016 573-577
81.  
Inteligentne sieci elektroenergetyczne – wybrane aspekty - autorstwo rozdziału monografii
Texter Warszawa 2016 r. 134 str.
82. Marta R. Jabłońska Pokolenie Przełomu w Web 2.0 Folia Sociologica nr 56 83-97
83.   Efektywność energetyczna budynków a miejskie wyspy ciepła, Energetyka Energetyka 1/2017 32-36
84.   Negatywne oddziaływanie elektryczności na psychikę człowieka – fakty i zaburzenia psychiczne Rynek energii 3/2017 104-110
85. Negatywne oddziaływanie elektryczności na psychikę człowieka – lęki i fobie: artykuł dyskusyjny Energetyka 8/2017 521-526
86.   Project of using an in-home display as a graphical user interface for a home area network Rynek energii 1/2018  
87.   Nowoczesne technologie informatyczne w elektroenergetyce – zarządzanie, pomiary, Smart Grid Sektor Elektroenergetyczny 2018  
88.   Nowe technologie inteligentnych sieci elektroenergetycznych Sektor Elektroenergetyczny 2019  
89.   Sytuacja obecna i perspektywy rozwoju Smart Gridu w Polsce Sektor Elektroenergetyczny 2020  
90.   Możliwe konsekwencje odchodzenia od węgla w recenzji 2021  
91.   Zagrożenia cyfrowe wynikające z przyłączania rozproszonych zasobów energii w recenzji 2021  
92.   Online electricity theft detection based on energy consumption during winter holidays w recenzji 2021  

Wykaz indeksowanych publikacji

Dyplomy, nagrody i wyróżnienia

  • Dyplom – nagroda II stopnia w Konkursie Wrocławskiej Rady „Na najlepsze rozwiązanie w dziedzinie techniki zrealizowane w 2002 roku” WR FSNT NOT,
  • Dyplom Dolnośląski Wicemistrz Techniki nadany przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT) w 2003 roku,
  • Laureat I etapu Konkursu o Nagrodę ABB (Edycja 2007/2008).

(c) 2021 - admin: E-mail: kbillew@wp.pl