NaukowiecSzkolenie W budowieDorobekKontakt

Start
Naukowiec
Szkolenie
W budowie
Dorobek
Kontakt

Doradztwo, konsulting, audyty, analizy, opinie

2006 r. - DŸwirzyno - I Konferencja Naukowo-Techniczna 'Sieci elektroenergetyczne noœnikiem usług teleinformatychnych'
  Krzysztof Billewicz oferuje przedsiębiorstwom branży energetycznej:
 • pomoc w przygotowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

 • opiniowanie przedłożonych ofert proponowanych rozwiązań,

 • przeprowadzanie analiz biznesowych i technicznych,

 • doradztwo w zakresie wyboru oferenta,

 • przedstawianie rozwiązań rynkowych,

 • doradztwo w zakresie informatyzacji procesów przetwarzania danych pomiarowych,

 • i inne.Oferta szkoleń

Autor proponuje szkolenia z następujących zagadnień:
 • Podstawowe wielkości elektrotechniczne ich sens fizyczny oraz znaczenie. W spółkach elektroenergetycznych zatrudnionych jest coraz więcej osób kończących studia niezwiązane bezpośrednio z elektrotechniką np. ekonomiczne, menedżerskie, informatyczne. Osoby z takim wykształceniem są świetnymi specjalistami, jednak często brakuje im podstawowej wiedzy sektora energetycznego. Nie rozumieją różnic pomiędzy głównymi wielkościami mocą i energią elektryczną, energią czynną a bierną, jakie są przyczyny ich powstawania i skutki, kiedy i dlaczego płynie prąd. Szkolenie jest próbą wyłożenia podstawowych kwestii z zakresu elektrotechniki.
 • Rynek energii elektrycznej. Zakres: historyczne i ekonomiczne uwarunkowania powstania rynku energii elektrycznej, produkty na rynku energii, podstawy prawne funkcjonowania rynku energii, uczestnicy rynku i formy handlu energią, struktura i zasady funkcjonowania rynku energii, rynek bilansujący, operatorzy rynku energii, pojęcie regulacji w energetyce, klient na rynku energii, zasada TPA itd.
 • Przetwarzanie danych. Zakres: Charakterystyka danych w elektroenergetyce, dane pomiarowe, eksploracja danych, sposoby wydobywania wiedzy, problemy brzegowe przetwarzaia danych.
 • Straty energii elektrycznej. Zakres: mechanizmy powstawania strat, uzasadniony poziom strat, poszczególne składowe strat, sposoby wyliczania lub szacowania strat, niedokładność i ograniczenia przy wyliczaniu strat, ograniczenie wartości strat w tym również nielegalnego poboru energii.
 • Inteligentne sieci elektroenergetyczne (Smart grid). Zakres: Systemy zdalnie odczytujące dane, zaawansowana infrastruktura pomiarowa (AMI, MDM), automatyzacja dystrybucji, zarządzanie popytem, sieci prądu stałego, mikrogeneracja.
 • Inteligentne systemy pomiarowe (Smart metering). Zakres: Systemy zdalnie odczytujące dane, zaawansowana infrastruktura pomiarowa (AMI, MDM), możliwości liczników, technologie komunikacyjne, zarządzanie i sterowanie licznikami, złożone analizy danych, ograniczenia i utrudnienia stosowania smart meteringu w Polsce.
 • Bezpieczeństwo cyfrowe inteligentnych sieci (Cyber security).
 • Zarządzanie popytem. Cel zarządzania popytem, reakcja strony popytowej DSR, taryfy, metody oddziaływania na odbiorców, efektywność energetyczna, skuteczność metod.
 • Parametry jakościowe energii. Zakres: podstawy prawne, omówienie poszczególnych parametrów jakościowych, możliwości odczytu parametrów z poszczególnych liczników, omówienie kwestii bonifikat.
 • Odnawialne źródła energii. Zakres: technologie OZE, ich cechy charakterystyczne. Jest to typowe omówienie znanych i stosowanych technologii odnawialnych źródeł energii.
 • Przywództwo w organizacjach: lider, anomia prawcownicza.
Szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładów lub warsztatów
(z możliwością zadawania pytań, dyskutowania, poruszania dodatkowych wątków zagadnienia).
Wykłady prowadzone byłyby dla grup liczących od kilku do kilkunastu uczestników.

Dotychczas prowadzone szkolenia

Krzysztof Billewicz dotychczas przeprowadził szkolenia w wielu przedsiębiorstwach, m.in.:
 • Vattenfall Distribution Poland S.A. (operator systemu dystrybucyjnego) - dział Operatora Pomiarów w Gliwicach,
 • Vattenfall Business Services Poland sp. z o.o. w Gliwicach,
 • EnergiaPro Centrala - Dział DSO,
 • Zakłady Chemiczne "Police",
 • BOT KWB Turów,
 • KGHM,
 • PKP Energetyka w Warszawie,
 • PGE Lubzel Dystrybucja,
 • Mazowiecka Spółka Gazownicza,
 • Telekomunikacja Polska SA. - Dział Utrzymania Majątku w Lublinie,
 • Telekomunikacja Polska SA. - Dział Utrzymania Majątku w Lublinie,

(c) 2021 - admin: E-mail: kbillew@wp.pl