NaukowiecSzkolenie W budowieDorobekKontakt

Start
Naukowiec
Szkolenie
W budowie
Dorobek
Kontakt

Żarnowiec - elektrownia szczytowo - pompowaKrótka charakterystyka

Krzysztof Billewicz jest doktorem nauk technicznych – praktykiem. Od 2014 r. jest członkiem: IEEE Senior Member (USA). W IEEE jest członkiem wielu społeczności np.:

  • IEEE Power & Energy Society,
  • IEEE Computer Society,
  • IEEE Robotic & Automation Society.
Jest autorem licznym publikacjom drukowanym w prestiżowych czasopismach dedykowanych dla sektora elektroenergetycznego.
W 2014 roku był członkiem Rady Programowej XX Konferencji Naukowo-Technicznej Rynek Ciepła w Nałęczowie.

Edukacja

W 2000 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej na specjalności „Przyrządy i Systemy Pomiarowe” otrzymując dyplom magistra inżyniera. W 2007 roku obronił rozprawę doktorską pt. Probabilistyczna metoda wykrywania miejsc kradzieży energii w sieciach niskich napięć.

Praca

Dr inż. Krzysztof Billewicz od października 2018 roku jest adiunktem w Katedrze Informatyki i Systemów Stosowanych. Wczejśniej 8 lat pracował w Katedrze Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, 3 lata w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych oraz 6 lat w firmie WINUEL SA Grupa Sygnity.

 


(c) 2021 - admin: E-mail: kbillew@wp.pl